Integrale aanpak

Een ogenschijnlijk op zichzelf staande gebeurtenis kan een keten van oorzaak en gevolg teweegbrengen. Naast de verzekerbare risico's (zoals op gebouwen en equipment, stilstand en aansprakelijkheid) heeft u ook te maken met ondernemersrisico's (zoals logistiek en afzetmarkt, beschikbaarheid van grondstoffen en personeel) en talrijke omgevingsfactoren (zoals energieprijzen, milieu en douane).

Synergie

Een essentieel aspect van risicomanagement is het creëren van een synergie tussen de maatregelen die u treft om de gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen te beperken.
Een organisatiebreed gedragen, transparant risicobeheersings- en controlesysteem, doordacht risicofinancieringsbeleid, een helder (en up-to-date!) calamiteitenplan én een op maat gesneden verzekeringspakket voor het afdekken van de financiële gevolgen behoeden u voor onaangename verrassingen.

Riscom begeleidt u gedurende het gehele proces: van inventarisatie tot implementatie, en van monitoring tot schadeafhandeling.

© Riscom Risk & Insurance management | Poortersdreef 128 | 3824 DR Amersfoort | T 033-7430807 | M 06-43246061 | info@riscom.nl | webdesign ../STIJLERIJ