Uw kredietwaardigheid: Basel-II

Op grond van de op 1 januari 2007 in werking getreden Europese richtlijn Basel-II moeten banken en financiële instellingen een nauwkeurig risicoprofiel van hun klanten opstellen en monitoren. Hierbij wordt gekeken naar onder meer uw marktpositie en de inrichting van uw credit- en risicomanagement. Aan de hand van dit risicoprofiel bepaalt uw bank de hoogte van en de tarieven voor uw kredieten en leningen: de zogenoemde credit rating. Hoe hoger uw rating is, hoe gunstiger de voorwaarden en hoe lager de rente voor uw vreemd vermogen zijn (en blijven).

Minder risico, minder kosten

Uw bedrijf is dus gebaat bij een goed onderbouwd en structureel laag risicoprofiel. In plaats van de bank uw rating te laten bepalen, is het bijzonder verstandig dit proces zélf in de hand te nemen en uw onderhandelingspositie te verstevigen. U kunt de kredietwaardigheid van uw onderneming positief beïnvloeden door een gedegen creditmanagementbeleid te voeren. Zorg dat u altijd over actuele financiële gegevens beschikt, en een optimaal debiteurenbeheer en incassobeleid voert.
Bijkomend voordeel van een gunstig risicoprofiel is dat dit kan fungeren als kwaliteitsmaat: wanneer de bank u als een betrouwbare partner ziet, zullen potentiële klanten en contractspartners dit op hun beurt eveneens gemakkelijker doen. De eisen die een bank aan bijvoorbeeld uw continuïteit stelt zijn hoger dan normaliter tussen zakenpartners worden gehanteerd.

Riscom analyseert op systematische wijze uw risico's en reikt u oplossingen aan om uw credit rating te verbeteren. En wanneer u dat wens, gaan wij in gesprek met uw bank om voor u de beste tarieven en voorwaarden voor uw krediet te onderhandelen.

Waarom Basel-II?

Basel-II regelt het solvabiliteitstoezicht op internationaal opererende banken, en is in het leven geroepen om te voorkomen dat banken in financiële problemen raken. De richtlijn schrijft banken voor dat zij moeten aantonen over voldoende kapitaal te beschikken om de risico's die zij lopen door het verstrekken van kredieten af te dekken. Door hun kredietafnemers een credit rating toe te kennen, heeft de bank een indicatie van de mate waarin een bedrijf volledig en tijdig aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ratingbureaus als Moody's en Standard & Poor hebben een standaard ontwikkeld, op grond waarvan een bedrijf een AAA tot B+-rating krijgt. Het grootste aandeel in de totale kredietportefeuille wordt vertegenwoordigd door de bedrijven met een rating van BBB tot B+ (voornamelijk MKB-bedrijven).

Riscom helpt u uw credit rating te verbeteren en zo de kosten voor uw vreemd vermogen tot het minimum te beperken.

© Riscom Risk & Insurance management | Poortersdreef 128 | 3824 DR Amersfoort | T 033-7430807 | M 06-43246061 | info@riscom.nl | webdesign ../STIJLERIJ