Verder dan verzekeren

Vrijwel alle risico's zijn verzekerbaar. Adequaat risicomanagement gaat echter verder dan verzekeren. Hoe reëel is de dreiging van de verschillende risico's nu daadwerkelijk? Welke kunt u beïnvloeden?
Welke accepteert u, en welke verzekert u?

Een verzekering dekt nooit alle schade. Met name het risico van omzetderving na een schade en de bepaling van de hersteltermijn vraagt door zijn vele facetten om een diepgaand onderzoek.

Polis versus Risico

Veel ondernemers vertrouwen erop dat zij met een stevig pakket polissen afdoende beschermd zijn. Maar weinigen stellen zichzelf de vraag of de gesloten verzekeringen eigenlijk wel bij de specifieke risico's van hun bedrijf passen.

Riscom bemiddeld niet in verzekeringen maar geeft duidelijkheid over risico’s die gelopen worden. Op basis van de risico uiteenzetting kunt u met tussenpersonen en verzekeraar betere voorwaarden en goedkopere premies overeenkomen.

Voor Riscom is niet de polisdekking, maar juist het risico het primaire uitgangspunt.

© Riscom Risk & Insurance management | Poortersdreef 128 | 3824 DR Amersfoort | T 033-7430807 | M 06-43246061 | info@riscom.nl | webdesign ../STIJLERIJ