Wet- en regelgeving

Als ondernemer wordt u geconfronteerd met een veelheid aan wetten, regels en richtlijnen. Van arborichtlijnen en gebruiksbesluiten voor veilig werken tot COSO en SOX voor bestuurders en Basel II voor de bepaling van uw kredietwaardigheid; het is van essentieel belang dat u weet welke consequenties ze voor úw bedrijf hebben. Aansprakelijkheidsverzekeraars hanteren met name op het gebied van arbo en veiligheid vaak 'kleine lettertjes' om de risico's voor zichzelf te beperken.

Het vergt veel inspanning om voortdurend op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, en om deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Riscom beschikt over up-to-date kennis van alle voor uw onderneming relevante nationale en internationale wet- en regelgeving, Europese richtlijnen en jurisprudentie. Daarnaast is Riscom te allen tijde alert op toekomstige ontwikkelingen, zodat u daarop tijdig kunt anticiperen.

Met Riscom beschikt u over uw in-house kennisbank van alle voor uw bedrijf relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie.

© Riscom Risk & Insurance management | Poortersdreef 128 | 3824 DR Amersfoort | T 033-7430807 | M 06-43246061 | info@riscom.nl | webdesign ../STIJLERIJ